Drukuj

Jordanów, 23.03.2020 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani

Barbara Trembacz, zamieszkała Jordanów.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w. stanowisko pracy z dnia 13.02.2020 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa dokumenty aplikacyjne złożył 1 kandydat.
Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna rekomendowała Panią Barbarę Trembacz do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą wiedzą i przygotowaniem merytorycznym z zakresu regulacji wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych etapach naboru, co pozwala stwierdzić, iż posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.