W związku z pojawiającymi się w sieci informacjami dotyczącymi postanowienia nr 118/2021 wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej z dnia 26.08.2021r. mogącymi wprowadzać w błąd informuję, że postanowienie to zostało wydane w toczącym się postępowaniu legalizacyjnym zaś opłata w wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) została nałożona na Inwestora tj. Miasto Jordanów. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty Miasto posiada stosowne zabezpieczenie zapłaty tej kwoty, wobec czego nie będzie ona obciążała budżetu Miasta.

Strony postępowania, tj. właściciele wymienionych działek są zawiadamiani o toczącym się postępowaniu. W celu usunięcia pojawiających się wątpliwości informuję, że opłata legalizacyjna nie została nałożona na te strony tylko na Inwestora.

Jednocześnie z uwagi na trwające postępowanie przed właściwymi organami Burmistrz nie udziela w przedmiotowej sprawie informacji.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski