W związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie sali wraz ze wzmocnieniem stropu w budynku Urzędu Miasta, czasowo wystąpią utrudnienia w komunikacji na plantach przy ratuszu. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada 2021 r. Za utrudnienia przepraszamy.