Drukuj

Dnia 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w Biurze Rady – pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Realizacja wniosku Komisji dot. zasad funkcjonowania i finansowania „Placówki Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu” działającej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przez Miasto.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  20.10.2021 r.