O g ł o s z e n i e

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa
oraz Burmistrz Miasta

Zapraszają 

mieszkańców Miasta na zebranie  w dniu 12 września 2022 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Inwestycje w mieście
  • Sprawy bieżące


Za Zarząd

Krystyna Kołat