Dnia 21 września 2022 r. (środa) o godz. 14.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za
    I półrocze 2022 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  • Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym na terenie Miasta Jordanowa.
  • Wizja lokalna na ul. Gen. Maczka dot. zasadności montażu dodatkowego oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 5363.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2022 r.