Dnia 13 października 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2.  Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
    3.  Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
    4.  Sprawy bieżące.

Jordanów,  04.10.2022 r.