Dnia 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXVIII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
     3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
     4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
     5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2023:
           1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
           2) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
           3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
           4) dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
           5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
     6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
     8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 3411/24 pod garaż w Jordanowie przy ul. Mickiewicza.
     9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa na 2023 r.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Jordanowa.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jordanowa.
    12. Wolne wnioski i informacje.
    13. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 06.12.2022 r.