Dnia 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

  w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:
     
     1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
     2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2023 rok.
     3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2023 rok.
     4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  06.12.2022 r.