Ogłoszenie

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa oraz Burmistrz Miasta
  z a p r a s z a j ą

mieszkańców Miasta na zebranie w dniu 19 grudnia 2022 roku
(poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

 
Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Gospodarka odpadami komunalnymi
  • Inwestycje w mieście
  • Zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”
  • Sprawy bieżące


Za Zarząd
Krystyna Kołat