Dnia 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.00

 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.02.2023 r.