Dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizja w terenie po realizacji inwestycji pn.:
      a) „Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej”;
      b) „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Hajdówce”.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.02.2023 r.