Wszystkim Kobietom życzę samych takich pięknych dni, aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze.

Niech nigdy nie brakuje poczucia własnej wartości, docenienia i szacunku ze strony ludzi których spotykacie w swoim życiu.

Życzy Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski