Dnia 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2022 r.
    3. Informacja na temat działalności Ludowego Klubu Sportowego „Jordan” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    5. Informacja na temat działalności Związku Podhalan oddział Jordanów oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.04.2023 r.