O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa

 

z a p r a s z a 

 

mieszkańców Miasta Jordanowa na  ogólne zebranie  w dniu 12 czerwca  2023 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00

 

w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

 

Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Budowa sieci gazowej w mieście
  • Inwestycje w mieście
  • Zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”
  • Sprawy bieżące

Za Zarząd

     Krystyna Kołat