INFORMACJA !!!

Urząd Miasta Jordanowa  informuje, że rozpoczyna kontrole  w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontrola dotyczyć będzie w szczególności :

1 ) szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe,

2) sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych ( zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków)

3) posiadania przez właściciela umowy na opróżnianie zbiornika,

4) częstotliwości opróżniania,

5) daty ostatniego wywozu nieczystości (dowody uiszczenia opłat za usługę).

 

Burmistrz Miasta Jordanowa