Dnia 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2020 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  5. Sprawy bieżące.

Jordanów,  20.11.2019 r.