Dnia 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2020 rok.
  3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2020 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  03.12.2019 r.