Drukuj

Urząd Miasta Jordanowa właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz uchwałą nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa przypomina - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.

Ponadto Urząd Miasta Jordanowa uprasza mieszkańców, aby w miarę możliwości nie pozostawiali pojazdów wzdłuż ulic, ułatwi to odśnieżanie dróg gminnych.