W dniu 4 maja 2020 r. (poniedziałek ) otwarte zostanie targowisko przy ul. Rynek w Jordanowie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na targowisko zostaną wpuszczeni handlowcy którzy swój  przyjazd uzgodnili wcześniej telefonicznie i posiadają  rezerwację.

Dopuszczona będzie sprzedaż wyłącznie płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych oraz środków czystości.

Wprowadzenie wymaganych odstępów pomiędzy stoiskami i określonych zachowań spowoduje, że nie będzie możliwa sprzedaż towarów z wcześniej rezerwowanego miejsca.

Handel będzie się odbywał tylko na targowisku położonym naprzeciwko Galerii Jordanowskiej Wyznaczaniem miejsc  handlowych, nadzorowaniem i egzekwowaniem określonych zasad sprzedaży na placu targowym zajmuje się obsługa targowiska .

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

Wymogi organizacyjne:

  • liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;
  • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
  • miejsce handlowe  będą wyznaczane z  ok 3 m przerwą miedzy stoiskami;

Wytyczne  sanitarne:

  • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
  • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
  • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek. Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściu);
  • jednorazowo na terenie targowiska mogą przybywać maksymalnie 4 osoby na jedno czynne stanowisko handlowe z zastrzeżeniem, że bezpośrednio przy stanowisku mogą przebywać tylko 2 osoby;
  • w kolejce przed stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.