Drukuj

W dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek ) na Targowisku  Miejskim w Jordanowie dopuszczona będzie sprzedaż  płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych, środków czystości tylko dla handlowców posiadających rezerwacje z placu A i B

Pozostałe artykuły t.j art. przemysłowe, odzież   zostają dopuszczone do sprzedaży w dniu 25 maja 2020r.   tylko przez osoby posiadające  rezerwacje na placu B

Handlowcy z placu A zostaną dopuszczeni do sprzedaży w dniu 1 czerwca 2020r.

Handel odbywał się będzie zamiennie dla poszczególnych handlowców z poszczególnych placów z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.( tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami )

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.