W dniu 13.08.2020 r. dokonano odbioru prac remontowych w Świetlicy Szkolnej.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem autora zadania.
Wyremontowane pomieszczenie zapewni bezpieczne i przyjazne miejsce dla wszystkich dzieci korzystających z zajęć na świetlicy.
Realizator jest w trakcie wyposażania pomieszczenia świetlicy.