Projekt "Pod biało-czerwoną"  ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz  nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana będzie pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. 

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  

Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Miasta do czynnego udziału w projekcie poprzez oddanie głosu na stronie internetowej, do której link został umieszczony poniżej. Termin końcowy głosowania został określony na 11.11.2020 r. natomiast ogłoszenie wyników i opublikowanie gmin objętych projektem „Pod biało-czerwoną” nastąpi w dniu 29.11.2020 r.

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

baner pod bialo czerwona