Dnia 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2020 roku.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rabka-Zdrój.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim –Łętownia – Jordanów ul. Gen Maczka w Jordanowie”.
  • Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 5659 przy ul. Przemysłowej.
  • Rozpatrzenie wniosku o przekazanie Wodociągom Jordanowskim Spółce z o.o. części majątku.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 26.08.2020 r.