Drukuj

Dnia 2 września 2020 r. (środa) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa, w Biurze Rady pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

Jordanów,  26.08.2020 r.