Drukuj

Dnia 21 października 2020 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,

w sali obrad - pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Jordanów,  12.10.2020 r.