Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z ZOZ Sucha Beskidzka.


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz związanymi z tym zmianami organizacyjnymi w ZOZ Sucha Beskidzka spowodowaną koniecznością wyodrębnienia łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem i zakażonych wirusem Sars-CoV-2 oraz pogłębiającym się niedoborem personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zmuszona jest czasowo zawiesić działalność Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie.

Zawieszenie działalności w tej lokalizacji następuje od dnia 23.10.2020 r. do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż pacjenci mogą uzyskać przedmiotową pomoc lekarską i pielęgniarską w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w Suchej Beskidzkiej.

O zaistniałej sytuacji poinformujemy pacjentów w każdy dostępny sposób, tj. poprzez wywieszenie informacji w miejscu zawieszonej działalności, poprzez komunikaty na stronie internetowej ZOZ Sucha Beskidzka i w mediach społecznościowych.

Aktualnie jedynym sposobem utrzymania działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny okolicznych ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zwracamy się z prośbą o pomoc zorganizowania zabezpieczenia w tym zakresie. Osoby chętne do pomocy, dyżurowania w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 830 055.

W związku powyższym prosimy o pomoc i zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz podjętych przez nas działań.

Dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej - dr. Marek Haber.