Drukuj

Dnia 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2021 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  5. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2021 rok.
  6. Sprawy bieżące

Jordanów,  03.12.2020 r.