Drukuj

Dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 13.30
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2021 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
  5. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  01.12.2020 r.