Drukuj

Dnia 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. Konopnickiej w Jordanowie (z przeznaczeniem pod garaż).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki rolnej przy ul. Bat. Chłopskich w Jordanowie (z przeznaczeniem na cele rolnicze).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu przy ul. 3 Maja 2a pod Gabinet Stomatologiczny.
  5. Analiza projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2021 rok.
  6. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  8. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.12.2020 r.