Koniec roku już się zbliża, a wraz z nim dobiega końca budowa hali w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów”.

Począwszy od lutego, dwa razy w tygodniu, tj. we wtorek w godzinach 9:00– 13:00 oraz w piątek w godzinach 14:00–18:00, Mieszkańcy Jordanowa którzy maja podpisaną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będą mogli przywozić odpady wielkogabarytowe do nowopowstałej hali.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków systemu gospodarki odpadami.