ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 56/2024 

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 28.05.2024 r.

 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 Radzie Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 

RAPORT O STANIE MIASTA JORDANOWA ZA ROK 2023.pdf(pdf, 2,264.31KB)

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z obchodami Dnia Dziecka  w dniu 2 czerwca  plac parkingowy za Urzędem Miasta bardzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 18 maja (sobota) od godziny 17:00 do 19 maja (niedziela) do godziny 20:00 zamknięty zostanie plac za urzędem z uwagi na organizowany Dzień Niepełnosprawności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Miasto Jordanów informuje, że w dniach 13-14 maja (poniedziałek i wtorek) odbywać się będą prace konserwacyjne w celu przygotowania Skateparku do sezonu letniego.

Prosimy o nie korzystanie w tych dniach z urządzeń i płyty.

Za utrudnienia przepraszamy.