ogłoszenia i komunikaty

Informacja

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 18 maja (sobota) od godziny 17:00 do 19 maja (niedziela) do godziny 20:00 zamknięty zostanie plac za urzędem z uwagi na organizowany Dzień Niepełnosprawności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Miasto Jordanów informuje, że w dniach 13-14 maja (poniedziałek i wtorek) odbywać się będą prace konserwacyjne w celu przygotowania Skateparku do sezonu letniego.

Prosimy o nie korzystanie w tych dniach z urządzeń i płyty.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Zarządzenie Nr   52/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.),

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                                                                                      

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Kazimierza Hajdy Burmistrza Miasta Jordanowa w latach 2006 - 2009

 

Bez nazwy

 

 

Kazimierz Hajda 1946-2024 Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Pracował jako konstruktor
w Zakładach Metalowych w Nowej Dębie. Był następnie zatrudniony jako wykładowca i starszy asystent na Politechnice Warszawskiej (w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów). Uczył matematyki w Liceum Ogólnokształcącym
w Jordanowie. Prowadził własną działalność gospodarczą związaną z handlem. Od 1998 do 2002 był Radnym Jordanowa.
W 2006 wygrał wybory na urząd Burmistrza tego miasta. Stanowisko to zajmował do 2009 w. Mandat posła na Sejm VI kadencji objął 24 czerwca 2009 w miejsce posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Kowala, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W Sejmie został członkiem Komisji Infrastruktury. Był prezesem piłkarskiego klubu LKS Jordan