Ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych, samotnie zamieszkujących oraz zależnych i niepełnosprawnych   prosi mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie pod nr tel.   18 26 75 573 - tych osób wymagających wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Uzyskane informacje pomogą w sprawnym dotarciu do ww. osób w sytuacji ewentualnego kryzysu.

Jednocześnie apelujemy !

Mieszkańcy jeśli macie w swoim otoczeniu, osoby samotne, bez rodziny lub nie w pełni samodzielne, niepełnosprawne - bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.

Osoby wymagające wsparcia w zawiązku z zaistniałą sytuacją prosimy zgłaszać telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 18 26 75 573 lub Urzędu Miasta Jordanowa 18 26 91 700.

Logo ratusz

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, kierując się troską o zdrowie wszystkich korzystających z usług urzędu, jak również jego pracowników, wprowadzam czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jordanowa.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z szczegółowymi, podanymi poniżej informacjami dotyczącymi obsługi mieszkańców przez poszczególne referaty urzędu.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

Szczegółowe informacje:

Od 16 marca 2020r. (poniedziałek) mając na uwadze ograniczenie liczby osób załatwiających następujące sprawy w urzędzie:

DZIENNIK PODAWCZY

Tymczasowo przeniesiony na parter, telefon pozostaje taki sam tj. 18 26 91 700.

GOSPODARKA ODPADAMI

Referat zajmujący się sprawami komunalnymi, będzie wydawał kody kreskowe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel.18 26 91 712 i będą do odbioru na dzienniku podawczym.

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych oraz pozostałe dokumenty związane z referatem można będzie wypełnić w wersji papierowej lub elektronicznej na stole znajdującym się w korytarzu na parterze i pozostawić na dzienniku podawczym.

GEODEZJA, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Referaty zajmujące się sprawami geodezji, ewidencji ludności nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi stron do odwołania. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie urzędu w zakładce „Załatw sprawę” lub w wersji papierowej na stole znajdującym się w korytarzu na parterze w budynku urzędu, i złożenie ich na dzienniku podawczym lub przesłanie pocztą. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować.

KASA

Kasa urzędu będzie czynna w poniedziałek 16.03.2020r. do godziny 11.00 a od wtorku 17.03.2020r. kasa urzędu będzie nieczynna. Prosimy o uregulowanie płatności najpóźniej w tym dniu. Przypominamy, że ze względu bezpieczeństwa przy okienku kasowym znajdować może się tylko 1 osoba.

USC/EWIDENCJA LUDNOŚCI / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obsługę interesantów ogranicza się wyłączenie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa tj. wystawienia aktu zgonu, złożenie wniosku/odbiór dowodu osobistego. Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznych kontakcie z Urzędem tel. 18 26 91 714.

Logo SPP

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, zadecydowałem o zniesieniu Płatnej Strefy Parkowania w całym Jordanowie. Parkometry będą nieczynne od dnia 16.03(poniedziałek) do odwołania.

Decyzja podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 odwołany zostaje w dniu 16 marca 2020r.  jarmark w Jordanowie.

Kolejna informacja w tym zakresie zostanie przekazana (umieszczona na stronie internetowej U M) zgodnie z dalszymi   instrukcjami postępowania w zaistniałej sytuacji.

Logo ratusz

W związku z zaistniałą sytuacją dot. koronawirusa Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o. wprowadziło zmianę sposobu odczytu liczników wodomierzy.

KOMUNIKAT !!!

Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować iż:

- od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:

- telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy, tel 18 26 91 710, 18 26 91 724

- za pomocą poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Zaznaczam, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.