Ogłoszenia i komunikaty

eWizyta

Od jutra (4 listopada) e-wizyty, czyli wideorozmowy z ekspertem ZUS, będą dostępne we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten bardzo prosty sposób każdy może porozmawiać z pracownikiem i załatwić szereg spraw.

Szczególnie w trudnym czasie pandemii to bezpieczna i wygodna forma komunikacji, bez konieczności wizyty w placówce ZUS.

Pierwsze e-wizyty ruszyły 19 października m.in. w Krakowie. A od 29 października e-wizytę można  zarezerwować także w Chrzanowie.  Już od jutra (4 listopada) e-spotkanie będzie można umówić w całej Polsce. Do tej pory z tego rozwiązania skorzystało blisko 1500 osób w kraju.

Jeśli chcemy zarezerwować internetowe spotkanie należy wejść na stronę www.zus.pl. E-wizytę umawiamy podając kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców kod adresu firmy. Na wirtualne spotkanie można umówić się w dni robocze, w godzinach 9.00-14.30.

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem – na podany w czasie rejestracji numer telefonu. Natomiast godzinę przed e-wizytą otrzyma mail. Będzie w nim link, w który trzeba kliknąć, aby połączyć się z pracownikiem ZUS.

Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty albo już jej nie potrzebuje, powinien ją odwołać, żeby z terminu mógł skorzystać ktoś inny.

Jeśli klient będzie chciał otrzymać informacje w swojej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas wideorozmowy. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy rezerwując spotkanie trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także w imieniu innej osoby połączyć się wirtualnie z pracownikiem.

Logo wodociągi

Szanowni Państwo, w związku z nagłym wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem na terenie całego kraju tzw. „czerwonej strefy ”, Zarząd Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. kierując się troską o zdrowie Państwa jako naszych klientów podjął decyzję, iż Biuro Spółki będzie zamknięte od poniedziałku 2 listopada 2020 r. do odwołania.

W sprawach bieżących uprzejmie prosimy klientów o kontakt z pracownikami  za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  1. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: tel. 18 2675 389

Informujemy również, że od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości. W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wskazanych powyżej kanałów komunikacji. Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych. Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności Biuro Spółki zostanie ponownie otwarte do bezpośredniej obsługi klientów.

Logo Armir

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić zgłoszenie, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.  Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklaracje taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady,  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

Planuje się, że  pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

Logo przychodnia

Z informacji uzyskanych od Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej od poniedziałku  2 listopada nastąpi wznowienie pracy Przychodni w Jordanowie. Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom teren całej  przychodni zostanie poddany profesjonalnej  dezynfekcji przed otwarciem.

Serdecznie dziękuję Kierownikom pobliskich Ośrodków Zdrowia (Naprawa, Osielec, Sidzina, Toporzysko) za opiekę medyczną w okresie zawieszenia działalności Przychodni.

Z poważaniem

Andrzej Malczewski

 Burmistrz Miasta Jordanowa

 informuje, że ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty  przeprowadzonej na jordanowskim  cmentarzu  przystąpiono do prac renowacyjnych  jednego z najstarszych  zabytkowych pomników na naszym cmentarzu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku odstąpiono od  organizacji zbiórki.