Ogłoszenia i komunikaty

Audyty energetyczne

Informujemy, iż od dnia 06.06.2022 r. rozpoczną się audyty energetyczne wykonywane przez firmę DoekoGroup w ramach Klastra Energetycznego BRAMA PODHALA. Audyty będą przeprowadzane u osób, które zawarły wcześniej stosowną umowę. Audytor będzie posiadał do wglądu legitymację służbową oraz upoważnienie Burmistrza Miasta Jordanowa. W razie wątpliwości proszę dzwonić pod nr urzędu 182691725.

Nieczynny Urząd Miasta

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny. W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport o stanie Miasta

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 Radzie Miasta Jordanowa 

  Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021.

§ 2 Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Do pobrania Raport (PDF, 2MB)

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00
w sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Miasto Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie zdania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1683K Jordanów i Toporzysko”.
 8. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 9. Informacja o zrealizowanym projekcie wodno-kanalizacyjnym w aglomeracji Jordanów oraz informacja w zakresie zaawansowania prac przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana punktowa.
 11. Inne sprawy bieżące.
Powroty z zagranicy

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” - YouTube

Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!”:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 515 995 474
 • Małopolski Pociąg do Kariery (pociagdokariery.pl)

Warto sprawdzić, jaką pomoc można dostać!

Jeśli:

 • masz mniej niż 30 lat,
 • byłeś co najmniej pół roku za granicą,
 • niedawno stamtąd wróciłeś (albo dopiero zamierzasz wrócić),

zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Nie musisz być bezrobotny, projekt pomaga także tym, którzy znaleźli już pracę.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy ue

Podkategorie