Ogłoszenia i komunikaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, iż z powodu awarii nie działają połączenia telefoniczne.
Komunikacja zostanie przywrócona w najbliższym możliwym czasie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 26 października 2022 r. (środa) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
  5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/358/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  11. Wolne wnioski i informacje.
  12.Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 19.10.2022 r.

 

Dnia 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1/
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.  
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa. 
  4. Informacja dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego – usługa o podwyższonym standardzie dla Miasta Jordanowa.
  5. Informacja o stanie realizacji inwestycji wykonywanych na terenie Miasta.  
  6. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji. 
  7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 17.10.2022 r.

Dnia 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

     1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
     2. Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2022/2023.
     3. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych i nieczystości ciekłych z szamb od gospodarstw domowych za okres I półrocza 2022 r.
     4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.10.2022 r.

Dnia 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

     1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
     2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
     3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/358/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
     4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.10.2022 r.

Podkategorie