Ogłoszenia i komunikaty

Logo przychodnia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Przychodnia w Jordanowie będzie nieczynna od dnia 26 października do odwołania.
W stanach zagrożenia życia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenci mogą skorzystać z numeru Pogotowia Ratunkowego nr 999 lub 112. W innych pilnych przypadkach - pomoc uzyskają w placówkach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju i Suchej Beskidzkiej oraz w innych placówkach POZ posiadających umowy z NFZ.

Logo wodociągi

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, którym woda jest dostarczana ze zbiornika wody zlokalizowanego nad Zespołem Szkół im. bł. ks. Piorta Dańkowskiego,  że w dniu 23.10.2020 od godziny 9:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej na ul. Gen. Maczka nastąpi czasowe przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo zoz sucha

Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z ZOZ Sucha Beskidzka.


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz związanymi z tym zmianami organizacyjnymi w ZOZ Sucha Beskidzka spowodowaną koniecznością wyodrębnienia łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem i zakażonych wirusem Sars-CoV-2 oraz pogłębiającym się niedoborem personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zmuszona jest czasowo zawiesić działalność Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie.

Zawieszenie działalności w tej lokalizacji następuje od dnia 23.10.2020 r. do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż pacjenci mogą uzyskać przedmiotową pomoc lekarską i pielęgniarską w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w Suchej Beskidzkiej.

O zaistniałej sytuacji poinformujemy pacjentów w każdy dostępny sposób, tj. poprzez wywieszenie informacji w miejscu zawieszonej działalności, poprzez komunikaty na stronie internetowej ZOZ Sucha Beskidzka i w mediach społecznościowych.

Aktualnie jedynym sposobem utrzymania działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny okolicznych ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zwracamy się z prośbą o pomoc zorganizowania zabezpieczenia w tym zakresie. Osoby chętne do pomocy, dyżurowania w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 830 055.

W związku powyższym prosimy o pomoc i zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz podjętych przez nas działań.

Dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej - dr. Marek Haber.

Logo Ratusz

W dniu 26 października   2020 r. (poniedziałek)  Targowisko  Miejskie w Jordanowie będzie czynne  dla wszystkich handlujących posiadających rezerwację.

Handel odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń (strefa czerwona) związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy kupującymi i handlującymi. Handlujący i kupujący  mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. Handlowcy powinny posiadać płyn dezynfekcyjny do rąk, rękawiczki jednorazowe).

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

 • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.

Logo Armir

Dzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.

Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą:

- jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność za zazielenienie: 323,85 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność związana do zwierząt:

 1. bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
 2. krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
 3. owce – 111,12 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
 4. kozy – 52,57 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).

- płatność dla młodego rolnika: 256,62 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność dodatkowa: 182,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność związana do powierzchni upraw:

 1. rośliny strączkowe na ziarno:
  1. 724,38 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności nieprzekraczającej 75 ha,
  2. 362,19 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha;
 2. rośliny pastewne – 468,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 3. ziemniaki skrobiowe – 1128,24 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 4. buraki cukrowe – 1516,30 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 5. pomidory – 2575,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 6. chmiel – 2072,01 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 7. truskawki – 1204,72 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 8. len – 492,28 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
 9. konopie włókniste – 127,16 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności.

- płatność niezwiązana do tytoniu:
1) 3,11 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia;

2) 2,19 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

W pierwszym dniu płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane dla ponad 88 tys. rolników w wysokości 549 mln zł, a w ciągu trzech pierwszych dni dla ponad 243 tys. rolników na kwotę 1,546 mld zł.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Więcej informacji na portalu internetowym www.arimr.gov.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84