Ogłoszenia i komunikaty

Rada Miasta

Dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności ZHP – Hufca Jordanów oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.02.2020 r.

Rada Miasta

Dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 12.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 22/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 lutego 2020 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

Informuje, o rozpoczęciu z dniem 11 lutego 2020 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 25 lutego 2020 roku.
Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:
• ustnej podczas spotkania konsultacyjnego adresowanego do określonej grupy mieszkańców, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15:.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały oraz szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 10 lutego 2020r. na stronie https://jordanow.plhttps://konsultacje.jordanow.pl , a także na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załączniki do pobrania

 

Logo fotowoltaika

Zapraszamy na spotkanie w sprawie dotacji do instalacji fotowoltaicznych w dniu 10.02.2020 r. o godz. 15:30 na sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa.plakat spotkanie fotowoltaika10.02.2020

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz uchwałą nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa przypomina - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.

Ponadto Urząd Miasta Jordanowa uprasza mieszkańców, aby w miarę możliwości nie pozostawiali pojazdów wzdłuż ulic, ułatwi to odśnieżanie dróg gminnych.