ogłoszenia i komunikaty


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej zapraszają na 
"Jordanowskie Spotkanie z historią": Tomasz Jamróz-Piłsudski - potomek Józefa Piłsudskiego
- w dniu 17 lutego 2023r. godz. 16:00, Sala Widowiskowa CKiBM
Plakat CKiBM 17 02 2023

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie
oraz Teatrzyk Blaszany Bębenek
zapraszają na przedstawienie pt. "Smerfuj bezpiecznie"
 - w dniu 10.02.2023 godz. 16:00.
Sala Widowiskowa CKiBM ul. Rynek 2 
Darmowe bilety dostępne w biurze CKiBM, ul. Rynek 2


 received 6289501

Ferie Zimowe w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Jordanowie
 Zapisy i informacje w biurze CKiBM lub pod numerem tel: 18 2675156received 513285654267969

Dnia 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2023 roku”.
  5. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.01.2023 r.

Dnia 3 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:
    
   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022. 
   3. Propozycje związane z obchodami Dni Ziemi Jordanowskiej.
   4. Inne sprawy bieżące.
   5. Wizja lokalna nowej stołówki w Szkole Podstawowej.

Jordanów,  30.01.2023 r.