ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informuję, iż od dnia 16.03.2020 r. od godz. 11:00 Urząd Miasta Jordanowa będzie zamknięty dla Klientów do odwołania.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Jordanowa znajdują się na stronie internetowej Miasta i są na bieżąco aktualizowane.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numer 18 26 91 700 fax 18 26 91 719

Zachęcam również do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków/zapytań do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP lub email. Adresy e-mail oraz adres skrytki ePUAP znajdują się na stronie internetowej Miasta w zakładce KONTAKT.

Jednocześnie bardzo proszę o dostosowanie się i respektowanie zaleceń i wytycznych sformułowanych w specustawie dotyczącej zapobiegania i zwalczania choroby COVID-19 oraz rozporządzeniach i komunikatach wydanych przez rząd.  

Z uwagi na zaistniałą sytuacje bardzo proszę o wyrozumiałość. 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych, samotnie zamieszkujących oraz zależnych i niepełnosprawnych   prosi mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie pod nr tel.   18 26 75 573 - tych osób wymagających wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Uzyskane informacje pomogą w sprawnym dotarciu do ww. osób w sytuacji ewentualnego kryzysu.

Jednocześnie apelujemy !

Mieszkańcy jeśli macie w swoim otoczeniu, osoby samotne, bez rodziny lub nie w pełni samodzielne, niepełnosprawne - bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.

Osoby wymagające wsparcia w zawiązku z zaistniałą sytuacją prosimy zgłaszać telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 18 26 75 573 lub Urzędu Miasta Jordanowa 18 26 91 700.

Logo ratusz

W związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, klientów Urzędu Miasta oraz pracowników od dnia 24.03.2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 18 26 91 700.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski


Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, kierując się troską o zdrowie wszystkich korzystających z usług urzędu, jak również jego pracowników, wprowadzam czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jordanowa.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z szczegółowymi, podanymi poniżej informacjami dotyczącymi obsługi mieszkańców przez poszczególne referaty urzędu.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

Szczegółowe informacje:

 • W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z uwagi na fakt zaliczenia z dniem 10.10.2020 r. powiatu suskiego do strefy czerwonej mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu Miasta Jordanowa do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu.
 • Wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów.
  Od dnia 12.10.2020r. do odwołania w budynku Urzędu Miasta Jordanowa będzie ograniczony limit przyjęć dla Klientów - dopuszczalna liczba interesantów przebywających przy stanowisku obsługi (parter UM) nie może być większa niż 1 osoba.
  W związku z powyższym przed przyjściem do Urzędu w celu załatwienia spraw niezbędnych i najbardziej pilnych, zalecamy/prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania pod nr. Tel. 182691700.
  W przypadku zaobserwowania u Klienta objawów zakażenia w szczególności: podwyższonej temperatury ciała, duszności, kaszlu lub objawów przeziębienia/ grypy -Pracownik Urzędu będzie upoważniony do odmowy obsługi i skierowania Klienta na inny, bezpieczny termin spotkania, bądź do kontaktu za pośrednictwem platformy ePUAP lub email.
 • Wprowadza się bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów.
  Osoby bez zakrytych ust i nosa za wyjątkiem, osób które mogą przedłożyć dokument poświadczający przeciwwskazania do ich zakrywania będą wypraszani z budynku Urzędu Miasta Jordanowa.
 • Po wejściu do budynku Urzędu Miasta Jordanowa od każdej osoby wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk.

DZIENNIK PODAWCZY

Przed Urzędem zlokalizowany został Dziennik Podawczy (w postaci urny) do którego Klienci Urzędu mogą składać wnioski, pisma oraz wszelkie sprawy urzędowe. Sprawy złożone na Dzienniku Podawczym załatwiane będą na bieżąco.

GOSPODARKA ODPADAMI

Referat zajmujący się sprawami komunalnymi, będzie wydawał kody kreskowe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel.18 26 91 712.

GEODEZJA, INWESTYCJE

Referaty zajmujące się sprawami geodezji, inwestycji nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi stron do odwołania. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie urzędu w zakładce „Załatw sprawę” i złożenie ich na dzienniku podawczym, przesłanie pocztą lub przesłać po przez ePUAP. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować. Kontakt telefoniczny: Geodezja 18 26 91 711, Inwestycje 18 26 91 708.

KASA

Kasa urzędu jest nieczynna.

USC / EWIDENCJA LUDNOŚCI / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obsługę interesantów ogranicza się wyłączenie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa tj. wystawienia aktu zgonu, złożenie wniosku/odbiór dowodu osobistego. Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznych kontakcie z Urzędem tel. 18 26 91 714 (USC) 18 26 91 701 (Dowody osobiste).

POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO

 1. Bez wychodzenia z domu profil zaufany można potwierdzić przez swój bank (jeżeli obsługuję taką możliwość - lista banków obsługujących tą możliwość: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp). Jeżeli Twój bank nie obsługuje możliwości potwierdzenia profilu zaufanego to możesz utworzyć tymczasowy profil zaufany, więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest
 2. Umówić się w punkcie potwierdzania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 18 26 91 713. Potwierdzić profil zaufany, można jedynie przez osobiste stawiennictwo w punkcie potwierdzania, trzeba pamiętać o zabraniu dowodu  osobistego lub innego dokumentu np. paszportu lub karty pobytu.

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 12.10.2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1758 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z uwagi na fakt zaliczenia z dniem 10.10.2020 r. powiatu suskiego do strefy czerwonej mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu Miasta Jordanowa do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu.
 2. Wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów.
  Od dnia 12.10.2020r. do odwołania w budynku Urzędu Miasta Jordanowa będzie ograniczony limit przyjęć dla Klientów - dopuszczalna liczba interesantów przebywających przy stanowisku obsługi (parter UM) nie może być większa niż 1 osoba.
  W związku z powyższym przed przyjściem do Urzędu w celu załatwienia spraw niezbędnych i najbardziej pilnych, zalecamy/prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania pod nr. Tel. 182691700.
  W przypadku zaobserwowania u Klienta objawów zakażenia w szczególności: podwyższonej temperatury ciała, duszności, kaszlu lub objawów przeziębienia/ grypy -Pracownik Urzędu będzie upoważniony do odmowy obsługi i skierowania Klienta na inny, bezpieczny termin spotkania, bądź do kontaktu za pośrednictwem platformy ePUAP lub email.
 3. Wprowadza się bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów.
  Osoby bez zakrytych ust i nosa za wyjątkiem, osób które mogą przedłożyć dokument poświadczający przeciwwskazania do ich zakrywania będą wypraszani z budynku Urzędu Miasta Jordanowa.
 4. Po wejściu do budynku Urzędu Miasta Jordanowa od każdej osoby wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zrządzenie nr 15/2020 z dnia 15.05.2020r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Logo SPP

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, zadecydowałem o zniesieniu Płatnej Strefy Parkowania w całym Jordanowie. Parkometry będą nieczynne od dnia 16.03(poniedziałek) do odwołania.

Decyzja podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 odwołany zostaje w dniu 16 marca 2020r.  jarmark w Jordanowie.

Kolejna informacja w tym zakresie zostanie przekazana (umieszczona na stronie internetowej U M) zgodnie z dalszymi   instrukcjami postępowania w zaistniałej sytuacji.