Ogłoszenia i komunikaty

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

W związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), nieodpłatna pomoc prawa i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych.

Podkategorie