ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

Jordanów, dnia 25.02.2020 r.

Oświadczenie

W związku z licznymi zapytaniami oraz publikacjami w mediach społecznościowych w przedmiocie przeprosin dotyczących użycia Herbu Miasta Jordanowa, opublikowanych w dniu 24.02.2020 r. oświadczam, iż żaden pracownik Urzędu Miasta Jordanowa, bądź osoba trzecia nie miała wpływu zarówno na fakt oraz treść opublikowanych przeprosin. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą wyżej wskazane oświadczenie posiada charakter spontaniczny i w pełni pozostawało podyktowane nieprzymuszoną wolą osoby, która była jego nadawcą.

Jednocześnie, potwierdzam fakt podjęcia stosownych czynności, w związku z wykorzystaniem Herbu Miasta Jordanowa w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad używania Herbu Miasta Jordanowa nr XXVIII/217/2013. 

Niezależnie od powyższego, informuję, że Miasto Jordanów nie podjęło żadnych kroków w kierunku podjęcia tzw. „uchwały przeciwko ideologii LGBT”, w tym w szczególności Rada Miasta Jordanowa nigdy nie podjęła stosownej uchwały w tym zakresie.  

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo awaria

Awaria została już usunięta.

Wodociągi Jordanowskie, informują odbiorców, że w dniu 25.02.2020, z powodu awarii sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody od godziny 11.00 do późnych godzin popołudniowych. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy Generała Maczka od technikum do końca ulicy (w stronę Łętowni).  Za utrudnienia przepraszamy.

UWaga

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem  nawierzchni drogi powiatowej  1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów ul. Gen. Maczka występować będą utrudnienia w ruchu w okresie od 18 lutego do 31 lipca 2020r.

Za utrudnienia przepraszamy

Rada Miasta

Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że decyzje wymiarowe dotyczące podatków lokalnych można odbierać w pokoju nr 3 (kasa) Urzędu.

Decyzje nieodebrane osobiście bądź przez osobę pisemnie upoważnioną zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty.