ogłoszenia i komunikaty

Logo powiat

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5B (sala sesyjna) w dniu 18.03.2020 r (środa) godzina 10:00 organizuje spotkanie w sprawie Rządowego programu "Czyste Powietrze" w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o.

Logo kir

Pragniemy wyrazić szczere kondolencje z powodu śmierci Pana Romualda Barszcz wieloletniego radnego Rady Miejskiego w Miłosławiu.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Andrzej Malczewski - Burmistrz Miasta Jordanowa

Konrad Turchan - Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa                                                         

                                                                                                          

UWaga

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu?

Więcej informacji o koronawirusie

Zobacz również film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

korona plakat

 korona plakat2

corona engcorona ru corona ua corona ch corona vn

Logotyp Arimr

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku.

Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia  od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR  od 2 marca do 15 kwietnia.

Przez pierwsze dwa tygodnie tegorocznej kampanii, od 2 do 14 marca będzie zatem możliwość składania jedynie papierowych oświadczeń. Jednak już od 15 marca do 15 kwietnia rolnicy - przychodzący do naszych placówek z oświadczeniami - będą mogli skorzystać z pomocy technicznej pracowników ARiMR i złożyć wniosek w wersji elektronicznej. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej właśnie opcji ubiegania się o dopłaty za rok 2020. W przyszłym roku oświadczeń może nie być i warto już teraz złożyć eWniosek. Tym bardziej, że ruch w biurach powiatowych do połowy kwietnia jest jeszcze niewielki i w bardzo komfortowych warunkach nasi pracownicy wyjaśnią działanie aplikacji i pomogą z niej skorzystać.

Oświadczenie będą mogli złożyć rolnicy, którzy:

 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2019 roku
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha
 • ubiegają się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku:
 • jednolitą płatność obszarową,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dodatkową,
 • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Formularz oświadczenia dostępny będzie na stronie www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje

Logo ratusz

Jordanów, dnia 25.02.2020 r.

Oświadczenie

W związku z licznymi zapytaniami oraz publikacjami w mediach społecznościowych w przedmiocie przeprosin dotyczących użycia Herbu Miasta Jordanowa, opublikowanych w dniu 24.02.2020 r. oświadczam, iż żaden pracownik Urzędu Miasta Jordanowa, bądź osoba trzecia nie miała wpływu zarówno na fakt oraz treść opublikowanych przeprosin. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą wyżej wskazane oświadczenie posiada charakter spontaniczny i w pełni pozostawało podyktowane nieprzymuszoną wolą osoby, która była jego nadawcą.

Jednocześnie, potwierdzam fakt podjęcia stosownych czynności, w związku z wykorzystaniem Herbu Miasta Jordanowa w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad używania Herbu Miasta Jordanowa nr XXVIII/217/2013. 

Niezależnie od powyższego, informuję, że Miasto Jordanów nie podjęło żadnych kroków w kierunku podjęcia tzw. „uchwały przeciwko ideologii LGBT”, w tym w szczególności Rada Miasta Jordanowa nigdy nie podjęła stosownej uchwały w tym zakresie.  

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski