ogłoszenia i komunikaty

Logo awaria

Awaria została już usunięta.

Wodociągi Jordanowskie, informują odbiorców, że w dniu 25.02.2020, z powodu awarii sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody od godziny 11.00 do późnych godzin popołudniowych. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy Generała Maczka od technikum do końca ulicy (w stronę Łętowni).  Za utrudnienia przepraszamy.

UWaga

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem  nawierzchni drogi powiatowej  1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów ul. Gen. Maczka występować będą utrudnienia w ruchu w okresie od 18 lutego do 31 lipca 2020r.

Za utrudnienia przepraszamy

Rada Miasta

Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo ratusz

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że decyzje wymiarowe dotyczące podatków lokalnych można odbierać w pokoju nr 3 (kasa) Urzędu.

Decyzje nieodebrane osobiście bądź przez osobę pisemnie upoważnioną zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty.

Rada Miasta

Dnia 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Kontrola w zakresie działalności stołówek w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Miejskim.
  • Sprawy bieżące

Jordanów,  12.02.2020 r.