Ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

W dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) na Targowisku  Miejskim w Jordanowie dopuszczona będzie sprzedaż  płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych, środków czystości tylko dla handlowców posiadających rezerwacje z placu A i B

Pozostałe artykuły t.j art. przemysłowe, odzież   zostają dopuszczone do sprzedaży w dniu 18 maja 2020r. tylko przez osoby posiadające  rezerwacje na placu A

Handlowcy z placu B zostaną dopuszczeni do sprzedaży w dniu 25 maja 2020r.

Handel odbywał się będzie zamiennie dla poszczególnych handlowców z poszczególnych placów z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.( tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami )

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;

  • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
  • miejsce handlowe  będą wyznaczane z  ok 3 m przerwą miedzy stoiskami

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.

Logo armir

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. Od najbliższego poniedziałku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizuje swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki systematycznej cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii. Beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus dla dopłat obszarowych oraz portal IRZplus dla zgłoszeń zwierzęcych. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewnia realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków. Przyspiesza to wydawanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów w pełni otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – i by następowało to w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

Logo ratusz

W dnia 18.05.2020 r. Urząd Miasta Jordanowa zostanie otwarty dla Mieszkańców i Klientów Urzędu z zachowaniem obowiązujących obostrzeń nałożonych prawem. Petenci obsługiwani będą na parterze budynku, gdzie przeniesiony zostaje tymczasowo dziennik podawczy i sekretariat Burmistrza Miasta. Przy drzwiach wejściowych do Urzędu umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Bardzo proszę o zachowanie odpowiednich odstępów między osobami oraz zakrywanie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Jednocześnie nadal zalecam załatwianie spraw w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprawy kierowane do Urzędu w w/w sposób są rozpatrywane przez pracowników Urzędu w sposób szybki i sprawny. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo zarówno Klientom Urzędu jak i pracownikom minimalizując możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Dodatkowo pragnę poinformować, iż kasa Urzędu pozostaje zamknięta a wszelkie należności można wpłacać na konta bankowe wskazane poniżej lub w placówce Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

  • odpady komunalne*: 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050
  • strefa płatnego parkowania  44 8799 0001 0000 0000 8859 0295
  • podatki*:49 8799 0001 0000 0000 8859 0011
  • czynsze, opłata skarbowa, udostępnianie danych osobowych, inne 70 8799 0001 0000 0000 8859 0021

*indywidualne konta bankowe

Proszę o wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo Rada

Dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo Rada

Dnia 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji: