Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z awarią sieci wodociągowej na Osiedlu Wrzosy, nastąpi przerwa w dostawie wody, dnia 25.06.2020r. (Czwartek)  

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z wymianą przyłączy, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25.06.2020 r. (Czwartek) godz. 9.00-16.00

Pierzeja Rynku począwszy od sklepu KONIK do Banku PKO.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Osoby udające się na wybory mają obowiązek stosowania się do zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego. Obowiązkowo powinni mieć przy sobie maseczkę jednorazową (lub przyłbicę) oraz dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport. Wskazane jest także przyniesienie własnego długopisu. Ponadto według informacji przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą, osoby oddające głos w wyborach prezydenckich 2020 powinny zachować odstęp od innych osób – minimum 1,5 metra oraz stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia wystosowanych w kwestii ochrony przed koronawirusem.

Również osoby głosujące korespondencyjnie powinny pamiętać o środkach bezpieczeństwa – zachować bezpieczny odstęp od doręczyciela pakietu wyborczego i zasłonić usta oraz nos.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z wymianą przyłączy wodociągowych, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 24.06.2020 r. (Środa) godz. 8.00-16.00

Ulice: Rynek, Piłsudskiego, Słowackiego, Malejowska, Kopernika wraz z Oś. Wrzosy.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od pierwszego lipca 2020r można aplikować w ramach programu "Moja Woda" po pieniądze na przydomową instalację do zatrzymywania wody. Chętni mogą otrzymać nawet do 5 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom będzie można wybudować w pobliżu własnego domu instalację, która będzie zatrzymywała wodę opadową i roztopową.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na:  przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji/