Ogłoszenia i komunikaty

Logo Rada

Dnia 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

logo roboty

Dzięki staraniom Urzędu Miasta o  uzyskanie zgody na roboty dodatkowe - powstanie nowy odcinek kanalizacji - w ramach projektu „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów - Część 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych”    w dniu 16 na ulicy Generała Maczka ( od strony Orlenu) rozpoczną się roboty budowlane pn.„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków i odcinków kwalifikowalnych przyłączy kanalizacyjnych - odcinek remontowanej drogi Jordanów- Łętownia w km 16+190-18+599” co wiąże się z utrudnieniami w ruchu- zalecamy objazd ul. Dańkowskiego , ul. Słowackiego lub Batalionów Chłopskich.

W trakcie wykonywania robót związanych z zadaniem „Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych nr 1685 K w miejscowości Jordanów, 1701 K w miejscowościach Kuków i Targoszów oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1718 K w miejscowości Juszczyn - Część nr 1 tj. Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim -Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów, powiat suski” wykonywanym przez Eurovia Polska S.A podczas oględzin stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w odcinku drogi powiatowej nr 1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów, stwierdzono bardzo zły stan techniczny odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku w km ~0+115 do km ~0+400.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Logo Ratusz

W związku z bardzo poważnym wzrostem zakażeń COVID-19, notowanym w ostatnich dniach na terenie powiatu suskiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników, targowisko miejskie w Jordanowie Rynek  w dniu 15 czerwca 2020 roku będzie zamknięte.

Ponowne otwarcie w kolejne dni targowe uzależnione będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Logo Ratusz

W  związku z pismem  Polskich Linii Kolejowych S.A.   dotyczącym przekształcenia przejazdów kolejowych usytuowanych w granicach Miasta Jordanowa:

  • km 23,215 – droga gminna przejazd kat C-„dojazd  od ul. Kolejowej –boczna w stronę Toporzysko Ptaśówka”
  • km 25,790 – droga gminna przejazd kat C-„Rapaczówka- dojazd przez księży las”

w przejazdy kat F(wyposażone w rogatki stale zamykane na klucz, otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu).

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że zainteresowani użytkownicy (właściciele działek do których prowadzą w/w przejazdy) mogą zgłaszać się   do dnia 30 czerwca  2020r. do Zakładu linii Kolejowych w Nowym Sączu  tel. 18 535 23 41 celem przygotowania umowy z Polskimi Liniami Kolejowymi  na użytkowanie przedmiotowych przejazdów.

W przypadku braku zgłoszeń potencjalnych użytkowników, PKP rozpocznie procedurę likwidacji przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych.

Do pobrania skan pisma znak IZDK d-5003-203/20

Logo powiat

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich kilkunastu dni sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu suskiego znacznie się pogorszyła. Niemal każdego dnia potwierdzane zostają kolejne, nowe zakażenia koronawirusem i obecnie liczba aktywnych przypadków w naszym regionie stanowi już mniej więcej jedną trzecią wszystkich osób zakażonych w województwie małopolskim.