Ogłoszenia i komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

dnia 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

 

I SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

na  którą   z a p r a s z a m y  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady.
  • Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Minister Klimatu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na trasę mobilnych biur programu „Czyste Powietrze” 11.sierpnia 2020 roku o godz. 13:00. Mobilne biuro będzie mieściło się  na parkingu przy Urzędzie Miasta.

czyste powietrze mobilne biuro

Zgodnie informacją przekazaną przez wojewodę Piotra Ćwika w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

logo roboty

W związku z pracami drogowymi na ulicy Bł. Ks. Dańkowskiego w dniach 30-31 lipca 2020 wystąpią utrudnienia w ruchu prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do znaków i poleceń kierujących ruchem.