Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia postępowanie pod tytułem „Zapytanie  ofertowe  - dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta  Jordanowa wraz z opieką do szkół i z powrotem od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.” ze względu na   cenę która przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający  w postępowaniu przewidział odstąpienie od podpisania umowy (  pkt 8 ust.2 lit.a.  zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021r).