1. Pracownik zamawiający: Halina Mikołajczyk
  2. Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa wraz z opieką do szkół i z powrotem od 03.01.2022 do 31.12.2022r.
  3. Rejestr wydatków bieżących: dział 801 rozdział: 80113 paragraf: 4300
  4. Wykaz potencjalnych wykonawców/dostawców/usługodawców otrzymany w wyniku analizy rynku:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Oferowana cena /lub inne kryteria/

Uwagi

1.

Józef Wątroba Firma Handl. Usług. „BESKID BUS”,        34-206 Krzeszów 109a

Cena brutto za 1 km przejazdu  17,28zł

 

2.

Firma  Przewozowa Osób    mgr Mirosław Żak,                 ul. Stawowa 1B, 34-730 Mszana Dolna

Cena brutto  za 1 km  przejazdu 21,60zł

 

3.

Transport-Usługi-Handel Export-Import Paweł Wojtan, 32-433 Lubień 31

Cena brutto  za 1 km przejazdu 9,94zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Na zapytanie ofertowe dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa wraz z opieką do szkół i z powrotem od 03.01.2022r. do 31.12.2022r. odpowiedziały trzy firmy. Na realizację niniejszego zadania wybrano firmę, która zaoferowała najniższą cenę  za 1 km przewozu (dowozu) dzieci do szkół:

  • Transport-Usługi-Handel Export-Import Paweł Wojtan, 32-433 Lubień 31.

Jordanów, 21.12.2021r

Halina Mikołajczyk Z-pca Kierownika Ref. Fin.