Jordanów, 29.07.2022 r.

IRG.271.2.12.2022.JG

 
Uczestnicy zapytania ofertowego z dnia 19.07.2022 r. znak IRG.271.2.12.2022.JG
na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 19.07.2022 r. na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

R-Projekt s.c. K.Ł.Rybka, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 27F, 31-234 Kraków

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  1. BUDOWNICTWO, inż. Grzegorz Piechula, ul. Gaikowa 57, 43-220 Bojszowy,
  2. Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska,
  3. MPM Projekt Piotr Pietrzak, 32-432 Pcim 1176.

Dziękuję za udział w postępowaniu,

                                                                                              Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                   Andrzej Malczewski