Jordanów, dnia 20 lutego 2023 r.

Miasto Jordanów

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.4.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.4.2023

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c708ede6-ab83-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710z poźn.zm.), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 17.02.2023  wpłynęło do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie do SWZ:

W przedmiarze robót nie uwzględniono lamp solarnych oraz kamer monitoringu. Proszę potwierdzić czy wymienione pozycje wchodzą w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lampy solarne i kamery monitoringu  nie wchodzą w zakres bieżącego postępowania.