Punkty darmowej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

W powiecie suskim funkcjonują trzy punkty darmowej pomocy prawnej

 1. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, (budynek starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej).

Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałek 13.00 – 17.00 (radca prawny)
 • wtorek 8.00 – 12.00 (radca prawny)
 • środa 8.00-12.00 (radca prawny)
 • czwartek 12.00-16.00 (adwokat)
 • piątek 8.00-12.00 (adwokat)
 1. Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, (budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim).

Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałek 8.00-12.00 (adwokat)
 • wtorek 12.30 – 16.30 (adwokat)
 • środa 8.00-12.00 (adwokat)
 • czwartek 11.00-15.00 (radca prawny)
 • piątek 8.00-12.00 (radca prawny)
 1. Jordanów, ul. Mickiewicza 2, (budynek urzędu gminy Jordanów). Obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego -  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałek  7.30 - 11.30 (adwokat)
 • wtorek         13.00 - 17.00 (radca prawny)
 • środa           7.30 - 11.30 (adwokat)
 • czwartek     7.30 - 11.30 (adwokat)
 • piątek          7.30 - 11.30 (adwokat)

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Starosta suski, informuję że w dni świąteczne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne. W związku z tym w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu suskiego dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej poniże podaję wykaz dni, w które będą czynne dodatkowo punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w:

- Punkt w Suchej Beskidzkiej – budynek Starosta Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

 1. Kościelna 5b:

- za dzień 01.01.2018r. punkt będzie czynny w dniu 13.01.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 02.04.2018r. punkt będzie czynny w dniu 07.04.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 05.05.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 03.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 05.05.2018r. (sobota) w godz. 12:00-16:00;

- za dzień 31.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 02.06.2018r. (sobota) w godz. 08:00-12:00;

- za dzień 15.08.2018r. punkt będzie czynny w dniu 18.08.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.11.2018r. punkt będzie czynny w dniu 03.11.2018r. (sobota) w godz. 08:00-12:00;

- za dzień 25.12.2018r. punkt będzie czynny w dniu 29.12.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 26.12.2018r. punkt będzie czynny w dniu 29.12.2018r. (sobota) w godz. 12:00 – 16:00

- Punkt w Makowie Podhalańskim – budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3:

- za dzień 01.01.2018r. punkt będzie czynny w dniu 13.01.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 02.04.2018r. punkt będzie czynny w dniu 07.04.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 05.05.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 03.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 05.05.2018r. (sobota) w godz. 12:00-16:00;

- za dzień 31.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 02.06.2018r. (sobota) w godz. 08:00-12:00;

- za dzień 15.08.2018r. punkt będzie czynny w dniu 18.08.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.11.2018r. punkt będzie czynny w dniu 03.11.2018r. (sobota) w godz. 08:00-12:00;

- za dzień 25.12.2018r. punkt będzie czynny w dniu 29.12.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 26.12.2018r. punkt będzie czynny w dniu 29.12.2018r. (sobota) w godz. 12:00 – 16:00

- Punkt w Jordanowie – budynek Urzędy Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3:

- za dzień 01.01.2018r. punkt będzie czynny w dniu 13.01.2018r. (sobota) w godz.08:00 – 12:00;

- za dzień 02.04.2018r. punkt będzie czynny w dniu 07.04.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.05.2018r. oraz 03.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 05.05.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 16:00;

- za dzień 31.05.2018r. punkt będzie czynny w dniu 02.06.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 15.08.2018r. punkt będzie czynny w dniu 18.08.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 01.11.2018r. punkt będzie czynny w dniu 03.11.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 12:00;

- za dzień 25.12.2018r. oraz 26.12.2018r. punkt będzie czynny w dniu 29.12.2018r. (sobota) w godz. 08:00 – 16:00;